Er din bedrift
optimalisert for
tiden vi lever i?

På hvilken måte står
bærekraft i sentrum for
din bedrifts utvikling?

Er organisasjonen
din riktig rigget?

Hvor står din bedrift
i forhold til nye
forretningsmodeller?

Om CIFO

Nærmere 50 års erfaring ligger til grunn for de tjenester jeg tilbyr. Fra bedriftsetablering- og ledelse, til klyngebygging og utvikling – kjenner jeg Agder-regionens forretnings- og politiske liv godt.

Jeg har et utbredt og aktivt nettverk, og har et offensivt og nytenkende fokus i alt jeg driver.

I 2014 ble jeg tildelt Kongens Fortjenestemedalje for min innsats i etableringen og utviklingen av NODE-klyngen på Sørlandet.

Jeg tror på samhandling, utvikling og nye forretningsmodeller – og jeg ønsker å bruke min kunnskap, erfaring og mine nettverk til å bidra til å utvikle din bedrift eller prosjekt.

Tjenester

Samhandling og nettverksbygging
Nye Forretningsmodeller og innovasjon
Styrearbeid og rådgivning
Myndighetskontakt
Foredragsvirksomhet
Konferanseledelse

Prosjekter

HydePoint

Fremtidens havvindparker vil ha behov for å lagre energien fra vindmøllene. Som et resultat av det grønne skiftet, vil det globale markedet for grønn hydrogen vokse betydelig. I dag er det med stor tilfredshet det nye selskapet HydePoint kan presenteres, med Arendals Fossekompani, Kongsberg Maritime, MORELD og mitt selskap som eiere.

Les artikkel i FVN her og les artikkel i Finansavisen her!

Ventilasjonsteknikk Sør

Utviklet fra enmanns-bedrift til en stor teknisk entreprenør i norsk sammenheng.

Sydspissen

Norges første og eneste forening mellom næring/akademia/offentlig

Næringsklyngen NODE

Kreerte og drev klyngen de ni første årene. Første klynge i Europa som i 2012 mottok såkalt "gullsertifisering" for velfungerende klyngesamarbeid på European Cluster Conference – som plasserte NODE i den ypperste europeiske elitedivisjonen.

MIT REAP Norway

Prosjektleder

UiA/Nye Veier

Prosjektleder

Bedriftsnettverket Green Energy Network

Topplederforum
Smart Community prosjektet
Flytende Havvinds prosjektet
Regionalt samhandlingsprosjekt

Utvalgte referanser